Doskonała ofiara Jezusa Chrystusa

„Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.” Hebr. 9:28

Jezus Chrystus oddał za nas życie. Za nas ludzi, którzy nie zasłużyliśmy na Jego łaskę. Czy oczekujesz jego przyjścia do Twojego życia, aby być zbawionym?

Ofiara Jezusa Chrystusa