Fundacja „Z Myślą o Tobie”

 

Radomski Zbór Kościoła Zielonoświątkowego powstaje w ramach realizacji celów statutowych Fundacji „Z myślą o Tobie”.

Misją Fundacji Z MYŚLĄ O TOBIE jest niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie i potrzebującym, poprzez zapewnienie im kompleksowej pomocy materialnej, psychicznej oraz duchowej. Wierzymy, że każdy człowiek ma szansę na odbudowanie swojego życie i nie ma ludzi całkowicie przegranych. Fundacja prowadzi działania nakierowane na pomoc bliźniemu oraz wspieranie wolontariatu. Fundacja Z MYŚLĄ O TOBIE realizuje swoją misję prowadząc wszechstronną działalność statutową nakierowaną na pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym, uzależnionym, dzieciom oraz osobom starszym.

 

Fundacja “Z myślą o Tobie”,   ul. Jana Olbrachta 58/140,   01-111 Warszawa

Telefon/fax: +48 22 780 33 55       Telefon: +48 606 333 338        
KRS: 0000433626     NIP: 522-299-98-63     REGON: 146331933
Więcej informacji na stronie https://www.zmyslaotobie.pl