Nadzieja w Chrystusie

„A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.” 1 Jan. 3:8

Nadzieja w Chrystusie

To Chrystus przyszedł na świat, aby to co złe zostało unicestwione. W Nim warto pokładać nadzieję.