Utwierdzenie w wewnętrznym człowieku

„By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,” Efez. 3:16

Utwierdzenie w wewnętrznym człowieku

Bóg nie tylko nas zbawia. On ma moc nas również umacniać i uświęcać.