Życiodajna rosa

„Będę dla Izraela jak rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola.”

Życiodajna rosa

Bóg jest dawcą wszelkiego życia!