Ofiara Chrystusa

„Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego.” Izaj. 53.3

Jezus Chrystus poniósł ofiarę za nasze na krzyżu. Zostawił całą swoją chwałę i pozwolił się poniżyć dla naszego zbawienia. Ale czy zauważamy, co on dla nas zrobił? Czy nie zważamy na niego?

Ofiara Chrystusa