„A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios.” Mat. 10:7

Królestwo Niebios

Czy dziś też nie powinniśmy ogłaszać, że zbliża się Królestwo Niebios?