Każdy kto weń wierzy

„Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”

To najważniejsza obietnica, jaką daje nam Słowo Boże.