Autorytet Dziecka Bożego

„Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” Jak. 4:7

Czasami przechodzimy trudności, ataki i choroby i biernie czekamy, aż ktoś z nas z tego wyciągnie. Słowo Boże mówi inaczej. Mamy być aktywni w walce. Nie poddawać się. Będąc Dzieckiem Bożym możemy zmieniać okoliczności, w jakich się znajdujemy.