Biegnijmy wytrwale

” Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami,” Hebr. 12:1

Biegnijmy wytrwale

W naszym życiu duchowym nie zawsze będzie łatwo. Czasami możemy nawet tracić dech. Ale zwycięstwo jest dla wytrwałych.