Boża łaska

” Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;” – Efez. 2:8

Boża łaska

Zbawienie nie wynika z naszej dobroci, jest to dar od Boga.