Dobre rzeczy od Ojca

” Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.” Mat. 7:11

Dobre rzeczy od Ojca w niebie

Czasami modląc się boimy się, że nie otrzymamy nic dobrego. Słowo Boże mówi wyraźnie, Ojciec daje nam dobre rzeczy!