Nie bój się ich słów

„Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich i nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów; nie bój się ich słów i nie drżyj przed ich obliczem, gdyż to dom przekory!” Ezech. 2:6

Nie bój się ich słów

Bóg nie chce, abyśmy byli bierni i zalęknieni. Chce, abyśmy odważnie głosili Jego słowo!