Trwanie w Jezusie przynosi owoc

” Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.” Jan. 15:7

Trwanie w Jezusie przynosi owoc

Trwanie w Jezusie przynosi owoc. Trwając w Nim,  w stanie zrobić więcej niż myślimy.