Wiara

” A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy.” Hebr. 11.1

Wiara

Aby mieć wiarę, musimy w pełni zaufać w Boży plan do naszego życia.