Sąd Boży

„Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” 2 Kor. 5:10

Sąd Boży

Czy chcemy, czy nie, czy wierzymy, czy nie, przyjdzie czas, że zostaniemy osądzeni z tego, co robimy tu na Ziemi.