Błędna nauka

” Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;” Kol. 2:8

Błędna nauka

Jako ludzie dość łatwo dajemy się zaangażować pełne emocji i sensacji nauczania. Pismo Święte przestrzega nas, abyśmy całą naszą wiarę opierali na Chrystusie.