Wielki las zapala mały ogień

” Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień!” Jak. 3:5

Wielki las zapala mały ogień

W naszym języku jest olbrzymia siła. Możemy jednym słowem kogoś zabić, albo podnieść z martwych. Bożą wolą jest aby w swojej mowie być nienagannym.