Wdzięczni Bogu

„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa,”

Wdzięczni Bogu

 

Jesteśmy wdzięczni Bogu!