Głoszenie ewangelii

„Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód.” Dzieje 28:31

Apostoł Paweł po długiej wędrówce dotarł do Rzymu, gdzie przez kolejne lata głosił ewangelię, czyli dobrą nowinę.

Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Głośmy to każdemu, gdyż każdemu, gdyż jest to moc ku zbawieniu!

Jezus Zmartwychwstał - Dobra Nowina