Nadzieja nie zawodzi

” A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.” Rzym. 5:5

Nadzieja nie zawodzi

Bóg nie zawodzi!