Owoc Ducha

“Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu (prawa).”

Galacjan 5:22

Owoc Ducha

Bez Ducha Św. nie jesteśmy w stanie wydawać dobry owoców.