Niebiańska radość z nawrócenie grzesznika

” Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.” Łuk. 15:7

Niebiańska radość z nawrócenie grzesznika

Cały Boży świat nie jest obojętny na nasze życie. Gdy przychodzi nasze upamiętnianie przychodzi wielka niebiańska radość!