Wielki dar – zbawienie

” Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.” – Efez. 2:8-9

Wielki dar - zbawienie

Zbawienie jest darem. A On jedynie może nam je dać.