Wolność w Chrystusie

„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.” Rzym. 8:1-2

Chrystus daje nam wolność, jakiej nikt inny dać nam nie może

Wolność w Chrystusie