Bóg poszerza nasze granice

„Raduj się niepłodna, która nie rodziłaś! Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, która nie zaznałaś bólów, bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża – mówi Pan.” Izaj. 54:1

Jako ludzie mamy wiele ograniczeń. Ale w Bogu możemy dokonywać rzeczy, które wydawałyby się nam niemożliwe!

 

Bóg poszerza nasze granice