Wywyższony Jezus

„I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Jan. 3:15-16

Tylko wywyższenie Jezusa w naszym życiu daje nam życie wieczne!

Wywyższony Jezus uzdrawia