Zakryte Boże oblicze

„Będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz On was nie wysłucha: zakryje wtedy swoją twarz przed wami, ponieważ popełniliście złe czyny.” Mich. 3.4

Zakryte Boże oblicze

Grzech oddziela człowieka od Boga. A kiedy jesteśmy oddzieleni nie możemy się przebić w modlitwach.