Znosić innych w miłości

” Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości.” Efez. 4:1-2Znosić innych w miłości

Relacje ludzkie do wspaniały dary jaki mamy od Boga. Czasami bywa, że nie potrafimy się dogadać. Słowo Boże mówi nam, że mamy używać naszego powołania, aby znosić się na wzajem w miłości.