Pojednanie z Bogiem

„Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, Jak napisano u Izajasza proroka: Oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską; Prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów.” Mar. 1:2-4

Często oczekujemy, że Bóg będzie działał w naszym życiu, ale zapominamy, że początek ewangelii (dobrej nowiny) mówi o upamiętanmiu.

Pojednanie z człowiekiem i Bogiem