Miłość w Bogu

„Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.”

Czy zastanawiałeś się, czy żyjesz w miłości? Czy jesteś z miłości do innych w stanie poświęcić im swój czas, swoje umiejętności, swoje pieniądze? Czy raczej wolisz oczekiwać, że coś ty dostaniesz?

Miłość w Bogu