Żyć będziecie

„…Szukajcie mnie, a żyć będziecie!” Amos. 5.4

Życie

Kto szuka Boga, ten odnajdzie też życie!