„Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.” Rzym. 10.11

Często spotykamy się z tym, że ludzie żartują z wierzących. Ale kiedy przychodzi do trudnych zdarzeń widać wyraźnie, że Bóg trzyma stronę osoby, która mu ufa.