Użyj swojej siły aby budować innych

„A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych.” Rzym. 15.1

Naturalną sprawą dla człowieka jest budowanie samego siebie i wywyższanie się. Słowo Boże uczy nas, że nasze siły i zdolności powinnyśmy wykorzystywać do budowania innych.