Bliskość Słowa

„Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” Rzym. 10:9-10

Czasami zastanawiamy się nad naszym życiem, nad wyborami jakich mamy dokonać. Apostoł zadaje proste pytanie: „Ale co powiada Pismo?”. Czy podejmujesz swoje decyzje na bazie Słowa Bożego? Czy podjąłeś najważniejszą decyzję, że Jezus jest Panem? Słowo Boże jest blisko ciebie.