Boża radość

„Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się.” Filip. 4.:4

Radość jest od Boga, więc radujmy się, tak jak uczy Słowo Boże!