Boży pokój

„Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.” Jan 14:27

Często szukamy w świecie pokoju. Próbujemy go wywalczyć. Prawdziwy pokój daje nam tylko Jezus Chrystus!