Bądź oczyszczony!

„I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu.” Mat. 8:2-3

Bądź oczyszczony!

Jezus ma moc nas oczyścić!