Zburzcie tę świątynię

„Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.” Jan.2:18-21

Świątynia w Jerozolimie

Czasami w naszym życiu jest wiele rzeczy, które uważamy za święte, ale nie są porównywalne z chwałą jaką wprowadza do naszego życie Jezus Chrystus.