Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnic

„Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.”

Bóg nie zwleka z dotrzymywaniem obietnic

Czasami nie możemy się doczekać wykonania Bożej woli. Jednak on nie zwleka, lecz wybiera najlepszy moment, aby jak najwięcej osób mogło się upamiętać.