List napisany w sercach

” Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi;” 2 Kor. 3:2

List napisany w sercach

Apostoł Paweł napisał to do Chrześcijan w Koryncie będąc dumnym z ich wiary. Czy tak samo napisałby o Tobie?