Prawo Ducha

” Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.” Rzym. 8:2

Prawo Ducha

Prawo Ducha Św. daje nam wolność. Bo gdzie Duch Pański tam wolność.