Moc Boża ku zbawieniu

” Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,” Rzym. 1:16

Moc Boża ku zbawieniu

Dobra nowina, ewangelia nie jest tylko zwykłą opowieścią. Posiada moc, która jest dla nas zbawcza.