Prawda jest w Jezusie

„Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie.” Efez. 4:21

Prawda jest w Jezusie

Jako ludzie szukamy prawdy. Ale tylko Jezus jest prawdą absolutną, w której możemy zweryfikować nasze życie.