Nowe stworzenie

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” 2 Kor. 5:17

Często wracamy do stary spraw i zadręczamy się naszymi błędami z przeszłości. Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że przychodząc do Chrystusa stajemy się nowym stworzeniem i to co było zostaje za nami.