Słowo Boże w moim życiu

„Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało Słowo Pańskie.” Dzieje 19:18-20

Wartość spalonych ksiąg do magii stanowiła miesięczną pensję 2000 robotników. Czy jesteśmy w stanie porzucić rzeczy, które są nieboże, a drogie dla nas aby w naszym życiu umocnić Słowo Pańskie?