Zbawienie to dar od Boga

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;” Efez. 2:8

Boży dar

Zbawienie pochodzi od Boga. Podobnie jak z własnej woli nie jesteśmy w stanie się urodzić, tak samo nie jesteśmy w stanie sami się zbawić.