Mądry rodzic

„Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas.” Kol. 4:5

Mądry rodzic

Mając dzieci jesteśmy odpowiedzialni za ich wychowanie. Słowo Boże uczy nas, aby postępować w tej sprawie mądrze i wykorzystywać czas, jaki jest nam dany.