Początek w wierze

„Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę. Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.” 1 Piotr. 2:1-2

Początki wiary

Początki bycia z Bogiem Słowo Boże przyrównuje do naszego cielesnego rozwoju.